מוצרים
צרו קשר ראשוני

 

שם פרטי ומשפחה

 

נייד

 

דוא"ל

 
טכנולוגיה ירוקה

 

 

סקירה על יעילות המתקן, חישוב PUE

איסוף נתוני ניצולת CPU לעומת צריכת האנרגיה

מחשבוניGreen IT 

חישוב וצריכת חשמל

חישוב צריכת חום