top of page
המוצרים שלנו

מוצרי חברת SmartWay Solutions מיועדים לקהל מנהלי

חדרי המחשב, מנהלי ה System ומנהלי התשתיות בארגונים. 

המוצרים, נותנים מעטפת  של 360 מעלות לניהול Data Centers   מן התשתיות ועד לאפליקציות והקשרים ביניהם.

שילוב המוצרים נותן פתרון אינגרטיבי מוכלל, המאפשר לחסוך בזמני ההשבתות והתקלות, לצמצם עלויות ולהפוך את ניהול חדר המחשב לקל ומהיר . 

 eway-DCM

Eway-Links

Eway-Cable

bottom of page