top of page

Eway-DCM

תוכנת Eway-DCM מאפשרת למשתמש לרכז, לארגן ולנהל את המידע על ה- Data Center הארגוני ממספר היבטים שונים. 
ההיבטים הפיזיים (יצרן, דגם, גודל, מעבד, זיכרון וכו), ההיבטים הלוגיים (אפליקציות המופעלות על כל שרת ושרת, קשרים לוגיים בין שרתים ואפליקציות) וההיבטים המרחביים הכוללים את ניהול ה- Data Center ובכללם הצגה ויזואלית של מבנה חדר המחשב והארונות שבו, נתונים על הספקי חשמל, עומסי חום, תפוסת ארונות ועוד. 

תוכנת Eway-DCM מאפשרת לרכז ולפשט את הניהול היומיומי של חדר המחשב כמו גם את קבלת ההחלטות הנוגעות לנושאים כגון השבתת מערכות, הוספת מערכות חדשות טיפול בתקלות וכו. 
התוכנה מורכבת ממספר מודולים המשתלבים לכדי מערכת אחת.

למידע נוסף על מרכיבי התוכנה בחרו באחד מהקישורים הבאים

bottom of page