top of page

Eway-Links

מודול קשרי גומלין  הינה כלי אינטראקטיבי המאפשר לקבל תמונה מלאה של הקשרים הקיימים בין שרתים,  מערכות ובסיסי נתונים בהיבט מערכתי.         

  

לאחר בחירת המערכת מרשימת המערכות המאוחסנות בבסיס הנתונים, המנוע   יצייר מפת קשרים המציגה את הקשרים בין שרתים, בסיסי נתונים ומערכות בצורה גרפית ברורה, הניתנת לעריכה שמירה והדפסה. 

השימוש במפת הקשרים האינטראקטיבית הוא פשוט וידידותי ומאפשר לכם לשנות ולהתאים את התצוגה במפה לפי הצורך.

links.png
bottom of page