Eway- Cable

מערכת ניהול הכבילה מאפשר לתעד בצורה דינמית את הכבילה בין פריטי ציוד שונים, בין ארונות ובין פאנלים נחושת ואופטיקה.  המערכת מאפשרת  

  • תיעוד הכבילה וקישור בין ציוד ה IT

  • תיעוד הצמות בין הפאנלים

  • אפשרות להגדיר שמות לכל פורט

  • הוספת כבילה אוטומטית לחיבור בין ארונות

  • תיעוד צבע , אורך, סוג ומספר הכבל

  • דוחות מפורטים על המצאי והזמנת כבילה נדרשת 

  • תצוגה גרפית של הקשרים בין פריטי הציוד

צרו איתנו קשר

נשמח לשמוע ממכם

SmartWay Solutions Ltd

טלפון: 03-5366705

wts.png

דוא"ל: info@sway.co.il

פקס.  03-5366706     טל.  03-5366705     יהוד 56404 ת.ד 4411