top of page

רגולציה ותיעוד

מערכות

-תאימות לעמידה ברגולציה.

 

-שליטה בנכסי טכנולוגית מידע.

-תיעוד מלא של מערכות בהיבטים של תהליכים עסקיים, מערכות תומכות, יישומים, שרתים ציוד תקשורת והזנות חשמל.   

-ניהול ומעקב שינויים. 

תכנון ובקרה

כלי עזר תכנוני :

-בעת הקמת מערכת חדשה.

--תכנון תקציב.

-מחשבוני Green IT.

-החלטה על חוזי שירות.

-החלטות על רכש.

-ייעול מערכות.

ממשקים למערכות ארגוניות

-ממשק מובנה למערכות IBM Tivoli לאיסוף נתונים

 

-ממשק ל-Microsoft MOM

 

-ממשק ל-Ciscoworks

 

-ממשק ל-EMC

 

-ממשק ל- VMcenter

 

-יכולת מהירה לפיתוח ממשקים למערכות ניטור אחרות

bottom of page